ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรี อลูแคลด
รับเหมางานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต รับเหมาโครงงานเหล็ก พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยทีมช่างที่มีฝีมือ ให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการ ลูกค้าสามารถส่งรูปภาพหน้างาน พร้อมแบบที่ต้องการให้ติดตั้ง เพื่อประเมินราคาก่อนตัดสินใจจัดจ้างได้   ทางร้าน มีราคาให้ลูกค้าเลือก ตั้งแต่  ราคา  2,000  บาท ต่อ ตารางเมตร  ถึง 3,500   บาท  ต่อ  ตารางเมตร  แล้วแต่งบประมาณ ที่ลูกค้าตั้งไว้  ( ราคาขึ้นอยู่กับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต มีตั้งแต่เกรด A    เกรด  B   หรือ เกรด C  )  งานติดตั้งรับประกัน  1  ปี นับจากวันส่งมอบ


สินค้าและบริการ


รับเหมางานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต รับเหมาโครงงานเหล็ก พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยทีมช่างที่มีฝีมือ ให้คำปรึกษาก่อนการติดตั้ง  ประเมินราคาเพื่อทำงบประมาณก่อนจัดจ้าง ลูกค้าสามารถส่งรูปภาพหน้างาน และแบบที่ต้องการเพื่อทำราคาเคร่า ๆ  ก่อนได้  ทางเรามี ราคาตั้งแต่  2,000  บาท  ถึง   3,500  บาท  ต่อ  ตารางเมตร  ขึ้นอยู่กับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต มีตั้งแต่  เกรด  A   เกรด  B  และ เกรด C ตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ